Img

Geodetski biro
Jože Cestnik s.p.

Geodezija

Geodezija je tehnična veda o merjenju, dimenziji in določitvi oblike Zemlje kot celote ali njenega dela.


Geodetski biro Jože Cestnik s.p. je geodetsko podjetje, ki na podlagi dolgoletnih izkušenj skladno z zakonodajo izvaja vse geodetske storitve s področja:

  • zemljiškega katastra

  • katastra stavb

  • inženirske geodezije

  • gospodarske javne infrastrukture

  • sodnega izvedeništva