Reference


Z vso strokovnostjo in znanjem smo v večletnem obdobju sodelovali in izvajali geodetske storitve za:

Med najpomembnejše objekte, na katerih smo izvajali geodetska dela od faze projektiranja do zaključnega evidentiranja v nepremičninskih evidencah, sodijo: